כל עיריה ישראלית רוצה לקשט את עירה ולכן ברוב הערים בישראלים קיימים פרוייקטים לציור על ארונות חשמל. לי קיים ניסיון בכמה ערים. לפני שאני מצייר על הארון, אני מוריד את המודעות, מורח צבע בסיס ורק אז מצייר. קיים אצלי גם מגוון רחב של ציורים שאני יכול להציע. אני מאוד אחראי בקשר לעבודות, גם מבחינה אומנותית וגם מבחינת חומרים.