ציורי קיר כנסת, עולים וחיילים

כנסת, עולים וחיילים

ציור על קיר חיצוני בחצר בית הספר סצנות מחיי ישראליים. עולים חדשים מאושרים שגיעו לארץ ישראל במטוס וקבוצה חיילי צה”ל.
רמת הקושי: עבודה על גובע, הרבה דמויות – קשה
זמן הביצוע: בערך יום וחצי עבודה

  • קבלת הצעת מחיר