ציורי קיר דיוקנו של מינדילייב והטבלה המחזורית

דיוקנו של מינדילייב והטבלה המחזורית

ציור קיר בנושא כימיה בבית ספר. דיוקנו של דימיטרי מינדילייב, הטבלה המחזורית

  • קבלת הצעת מחיר